Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου LIFE GrIn στην Αθήνα

Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου LIFE GrIn στην Αθήνα

Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Οργανισμού ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ).  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι του Έργου, ενώ συμφωνήθηκαν και...

Pin It on Pinterest