Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, στην πρώτη ομιλία του νέου κύκλου «Προστασία της Φύσης Lab» με θέμα την «Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών στις πόλεις, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», στο Ίδρυμα Παναγιώτη & Έφης Μιχελή, η Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, τ. Διευθύντρια του Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και συντονίστρια του προγράμματος LIFE GrIn (LIFE17 GIC/GR/000029), μίλησε για τη συμβολή της έρευνας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων που σχετίζονται με το αστικό πράσινο.
Όπως ανέφερε, μέχρι σήμερα οι Χώροι Αστικού Πρασίνου (ΧΑΠ) υφίστανται διαχείριση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κλιματικές παράμετροι, ενώ θα έπρεπε να κρίνεται αναγκαία η συνέργεια μεταξύ επιστήμης και διαχείρισης στην πράξη, ώστε οι Δήμοι να ανταποκρίνονται σε θέματα όπως:
 η εκτίμηση της τρωτότητας των ΧΑΠ
 ο σχεδιασμός ενδεδειγμένων διαχειριστικών μέτρων και η εφαρμογή τους
 η παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της αποτελεσματικότητας των μέτρων προσαρμογής
 Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ομιλία εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=RdnerH2JuL4
  • Promoting Urban Integration of Green Infrastructure to Improve Climate Governance in Cities

Pin It on Pinterest