Στις 21 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Δήμο Αμαρουσίου (Αθήνα) από ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και της Εταιρείας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΤΕΧΝΟOΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης του αστικού πρασίνου και η επιλογή πιλοτικών περιοχών για την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος. Η παραπάνω συνάντηση εντάσσεται στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών του έργου για τη σύνταξη μελέτης αναφοράς σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στις περιοχές εφαρμογής του Έργου (Δήμοι), καθώς και την ανάλυση αυτής.

Pin It on Pinterest