Η ομάδα του LIFE GrIn συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος LIFE17 για την Κλιματική Αλλαγή στις Βρυξέλλες στις 2-3 Οκτωβρίου 2018 στο κτίριο Crowne Plaza Hotel. Το έργο εκπροσώπησαν η κα Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Συντονίστρια του έργου και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  και η κα Δέσποινα Βλαχάκη, Στέλεχος της εταιρείας ΤΕΧΝΟOΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.

Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν γενικά θέματα που αφορούν στα εξής:

  • στην πολιτική και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος LIFE
  • στην αλληλεπίδραση των συντονιστών εταίρων με την EASME, καθώς και στην παρακολούθηση και υποστήριξη των Έργων LIFE από την ομάδα ΝΕΕΜΟ
  • στις υποχρεώσεις των Έργων LIFE σε οικονομικά και τεχνικά ζητήματα καθώς και ζητήματα που αφορούν στη διάδοση του έργου.

Επίσης, η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μία ευκαιρία γνωριμίας με άλλα έργα LIFE που ξεκινούν τώρα και αφορούν θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και λειτούργησε ως πλατφόρμα δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων έργων που ασχολούνται με κοινά πεδία δράσης.

Pin It on Pinterest