Περιγραφή

Τίτλος Έργου:

Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029)


Διάρκεια υλοποίησης:

15/06/2018 – 31/12/2021

 

Pin It on Pinterest