Περιγραφή

Τίτλος Έργου:

Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029)

 

Διάρκεια Υλοποίησης:

15/06/2018 – 31/03/2024

 

Pin It on Pinterest