Δικτύωση του έργου LIFE GrIn και του έργου SHARED GREEN DEAL.

Παρουσίαση της οικολογικής αξίας του έργου στην Οδό Πρωταγόρα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE GrIn, σε stakeholders του έργου SHARED GREEN DEAL.

 

Pin It on Pinterest