Μετρήσεις για Μαρούσι – τελευταία 10 λεπτά

Air Temperature

HEAT FLUX 1

HEAT FLUX SOIL

Precipitation

Pyranometer

Relative Humid…

Soil Moisture

Soil Temperatu…

Wind Direction

Wind Speed

PAR

Pin It on Pinterest