Δράσεις

Προπαρασκευαστικές (Α)

Α.1. Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τις ανάγκες μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στους 2 δήμους εταίρους – (Ανάλυση SWOT).

Διάρκεια: 15/06/2018 – 30/06/2019

Α.2. Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας – Ανάπτυξη Στρατηγικής για την Συμμετοχή των Εμπλεκόμενων Μερών

Διάρκεια: 15/06/2018 – 31/12/2018

Εφαρμογής (C)

C.1. Υιοθέτηση σχεδίου για την προσαρμογή και μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγές στο αστικό πράσινο

Διάρκεια: 01/10/2018 – 31/03/2019

C.2. Ανάπτυξη πλατφόρμας για την καταγραφή των πράσινων υποδομών σε αστικό περιβάλλον (σχεδιασμός πλατφόρμας που ενδιαφέρει το ΥΠΕΝ

Διάρκεια: 01/01/2019 – 30/06/2021

C.3. Αειφόρος διαχείριση του αστικού πρασίνου στους δύο συμμετέχοντες Δήμους

Διάρκεια: 01/04/2019 – 30/06/2021

C.4. Βελτίωση των τοπικών και εθνικών πολιτικών

Διάρκεια: 01/10/2018 – 30/06/2021

C.5. Εκπόνηση σχεδίου για την μετάδοση των αποτελεσμάτων του έργου

Διάρκεια: 01/01/2021 – 30/09/2021

Παρακολούθησης (D)

D.1. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου

Διάρκεια: 15/06/2018 –  30/06/2021

D.2. Αξιολόγηση των δεικτών του έργου – Υποβολή στην ΕΕ

Διάρκεια: 01/07/2018 – 30/09/2021

Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (Ε)

Ε.1. Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, ιστοσελίδα κλπ

Διάρκεια: 15/06/2018 – 30/09/2021

Διαχείριση Έργου (F)

F.1. Συντονισμός και διαχείριση του έργου

Διάρκεια: 15/06/2018 – 30/09/2021

 

Pin It on Pinterest