Σύνδεσμοι

•    Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα LIFE
http://ec.europa.eu/environment/life/
•    Ευρωπαϊκή πλατφόρμα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
•    Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
https://www.covenantofmayors.eu/
•    Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
https://www.eea.europa.eu/
•    Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης – GreenTree
http://www.greentree.gr/

Pin It on Pinterest