Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και προώθηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τον αειφόρο αστικό σχεδιασμό. Επίσης, προωθεί την ενσωμάτωση της αειφόρου διαχείρισης των αστικών περιοχών για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, το Σύμφωνο των Δημάρχων και άλλες πολιτικές της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στους δύο συμμετέχοντες δήμους θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών. Έτσι, το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας κοινής βάσης για τη διαχείριση των αστικών πράσινων υποδομών και θα δημιουργήσει τις προυποθέσεις για την ενσωμάτωση της προστασίας και της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου στο συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον θα υπάρχουν χώροι για δέντρα, φυσικές περιοχές και συνδέσεις αυτών με πράσινες υποδομές.

Αυτές οι πολιτικές θα θέσουν επίσης απαιτήσεις για ποιότητα, οικονομική προτεραιότητα και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών αξιών που αποτελούν το πράσινο κεφάλαιο των πόλεων.

Όσον αφορά τις πολιτικές, το έργο στοχεύει στην ενσωμάτωση και προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε σχέση με την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και με τον βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση. Το έργο θα προωθήσει επίσης την ενσωμάτωση της βιώσιμης διαχείρισης των αστικών δασών για την προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο Σύμφωνο των Δημάρχων και σε άλλες πολιτικές της ΕΕ. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής στους δύο συμμετέχοντες δήμους θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών. Το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία ενός κοινού θεμελίου για τη διαχείριση του πρασίνου της πόλης και για τη δημιουργία μιας στέρεης βάσης για την ενσωμάτωση της ανάπτυξης και της συντήρησης των χώρων πρασίνου σε άλλους δήμους εκτός των συμμετεχόντων. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον θα υπάρχει χώρος για δέντρα, φυσικές περιοχές, παιδικές χαρές και συνδέσεις με πράσινες διαδρομές και υποδομές. Οι πολιτικές θα θέσουν απαιτήσεις για ποιότητα, οικονομική προτεραιότητα και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών αξιών που αποτελούν την πράσινη πόλη.

Η συντονίστρια του προγράμματος LIFE GrIn, Δρ. Κ. Τσαγκάρη, διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), μιλάει στη Βουλή, για τις χρηματοδοτήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων.

Ευρωπαικές πολιτικές και διαβούλευση για την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε αυτή:

Pin It on Pinterest