Στις 26 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε τριήμερη συνάντηση στα γραφεία του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου. Στη συνάντηση συμμετείχε η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η ομάδα της Εταιρίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.». Η συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Κ. Τσαγκάρη παρουσίασε τις δράσεις του έργου στο Δήμαρχο κ. Λαμπρινό και ακολούθησε εκτενής συζήτηση με τον αντιδήμαρχο κ. Ν. Φακουρέλη και στελέχη του ανωτέρω Τμήματος προκειμένου να εντοπιστούν οι πιλοτικές θέσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του αστικού πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου.

Pin It on Pinterest