Στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του πρώτου μετεωρολογικού σταθμού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος LIFE GrIn με την παρουσία των Ερευνητών Δρ. Κ. Τσαγκάρη και Δρ. Ν. Προύτσου, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των κ.κ. Θ. Μερκούρη και Σ. Χοχλιούρου από τον Δήμο Αμαρουσίου.

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε σε χώρο πρασίνου στον Δήμο Αμαρουσίου και διαθέτει αυτόματη λήψη δεδομένων υψηλής ακρίβειας, πλήθους παραμέτρων όπως θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, θερμοκρασία και υγρασία εδάφους, ροή θερμότητας στο έδαφος, ολική ηλιακή και φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία, ανεμοταχύτητα, ανεμοδιεύθυνση και βροχόπτωση. Η καταγραφή των μετεωρολογικών και μικρομετεωρολογικών στοιχείων πραγματοποιείται με χρονικό βήμα δεκαλέπτου.

Pin It on Pinterest