Η ομάδα του έργου LIFE GrIn συμμετείχε στο X Agrosym Conference, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 03-06 Οκτωβρίου 2019 στην Jahorina, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Η ομάδα εκπροσωπήθηκε από τις ερευνήτριες Δρ. Ευαγγελία Αβραμίδου και η Δρ. Αλεξάνδρα Σολωμού, οι οποίες παρουσίασαν την επιστημονική εργασία – κατόπιν κρίσης – με τίτλο:

E. V. Avramidou, A. D. Solomou, E. Korakaki, K. Tsagkari, N. Proutsos, G. Karetsos, A. B. Kontogianni, N. Gounaris, K. Kontos, Ch. Georgiadis, D. Vlachaki, 2019. LIFEGrIn: Greening Our Cities for More Resilient Lives.

Οι εργασίες είναι διαθέσιμες στα πρακτικά του συνεδρίου στο link: http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/

Pin It on Pinterest