Ο δεύτερος ετήσιος έλεγχος του έργου Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23-24 Ιανουαρίου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, στην Αθήνα.

Στον έλεγχο, όπως και στο project meeting που προηγήθηκε, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων, δια ζώσης ή μέσω skype.

Η κα Σοφία Παπαγεωργίου, στέλεχος της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης των έργων LIFE στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενημερώθηκε αρχικά για την μέχρι τώρα πρόοδο των δράσεων, ενώ ακολούθησε διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος. Επιπλέον, η ομάδα ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διαδικασίες ελέγχου, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν παρατηρήσεις και δόθηκαν διευκρινήσεις επί των τυπικών διαδικασιών.

Τη δεύτερη μέρα του ελέγχου, η ομάδα του LIFE GrIn, συνόδευσε την κα Παπαγεωργίου σε επίσκεψη στις περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου, όπου θα γίνουν οι πιλοτικές επεμβάσεις.

Pin It on Pinterest