Ο πρώτος ετήσιος έλεγχος του έργου Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις (LIFE17GIC_GR_000029) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, στην Αθήνα. Στον έλεγχο, όπως και στο project meeting που προηγήθηκε, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων.
Η κα Σοφία Παπαγεωργίου, στέλεχος της εξωτερικής μονάδας παρακολούθησης των έργων LIFE στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ενημερώθηκε αρχικά για τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και την πρόοδο των δράσεων, ενώ ακολούθησε διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος.
Επιπλέον, η κα Παπαγεωργίου ενημέρωσε την ομάδα για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις διαδικασίες ελέγχου, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν παρατηρήσεις και δόθηκαν διευκρινήσεις επί των τυπικών διαδικασιών.

Pin It on Pinterest