Στις 15/12/2022 πραγματοποιήθηκε το μάθημα της Μικρομετεωρολογίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Αγρομετεωρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με διδάσκοντα τον Δρ Νικόλαο Πρόυτσο, Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΜΔΟ. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο LIFE GrIn (LIFE17GIC_GR_000029) από την Δρ. Α. Σολωμού Εντεταλμένη Ερευνήτρια του ΙΜΔΟ.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε εκτεταμένα η θετική αλληλεπίδραση του αστικού πρασίνου και του κλίματος από τον Δρ. Ν. Προύτσο, ο τρόπος και οι αρχές λειτουργίας των αισθητήρων του μετεωρολογικού σταθμού και έγινε αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων δεδομένων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για τις σχέσεις στο συνεχές εδάφος, φυτά και ατμόσφαιρα και τις αλληλεπιδράσεις τους με τον αστικό χώρο, με εκτενείς αναφορές στον τρόπο αξιοποίησης και χρήσης της μετεωρολογικής και κλιματικής πληροφορίας για το σωστό σχεδιασμό και την ορθολογική διαχείριση των πόρων σε χώρους αστικού πρασίνου.Η παρουσίαση του LIFE GrIn στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές αποτελεί συνέχεια της 3ετούς συνεργασίας που έχει το ΙΜΔΟ με το ΓΠΑ.

Pin It on Pinterest