Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020, το πρόγραμμα LIFE GrIn θα παρουσιαστεί στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», το οποίο συνδιοργανώνεται από το Πράσινο Ταμείο, την Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων.

Στόχος της ημερίδας είναι η διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των έργων LIFE από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η ημερίδα διακρίνεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη θα παρουσιαστούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες της δασικής πολιτικής, της διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, ενώ στη δεύτερη θα παρουσιαστούν έργα LIFE, η υλοποίηση των οποίων αγγίζει τις σύγχρονες μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις: κλιματική αλλαγή, φωτιές, πλημμύρες, διαχείριση – προστασία – ανασύσταση, γενετική παρακολούθηση.

Το πρόγραμμα LIFE GrIn θα παρουσιαστεί από την κα Ειρήνη Αλεξίου, μέλος της ομάδας έργου από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τους διοργανωτές, ενώ οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3pfS2nb

Pin It on Pinterest