Το έργο LIFE Grin προωθώντας την Ενσωμάτωση Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις παρουσιάζει τις απόψεις του στην εφημερίδα Καθημερινή.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

Pin It on Pinterest