Ο Δήμος Αμαρουσίου σας προσκαλεί στην Ημερίδα παρουσίασης του προς υλοποίηση έργου Πρότυπη δημιουργία χώρων πρασίνου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Grin.

Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση έργων ενίσχυσης του αστικού πρασίνου των Δήμων Αμαρουσίου και Ηρακλείου, μέσω στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης των πράσινων υποδομών, σύμφωνα με τις αρχές της Δασοκομίας Πόλεων και του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Επικεντρώνεται δε, γενικά στην παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των υφιστάμενων και δυνητικών πράσινων χώρων της πόλης, που λόγω των σημαντικών οικολογικών λειτουργιών τους συνεισφέρουν στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Το εν προκειμένω έργο, για τον Δήμο Αμαρουσίου, αφορά στην ανάπλαση χώρων πρασίνου στην οδό Πρωταγόρα (Περιοχή Αγ. Θωμά).

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι), την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 πμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

9:00-9:30_Προσέλευση – Εγγραφές
9:30-10:00_Χαιρετισμοί Δημοτικής Αρχής – Φορέων
10:00-10:30_Συνοπτική Παρουσίαση του Έργου. Σκοπός και Αναμενόμενα Αποτελέσματα
10:30-11:30_Ερωτήσεις – Διαβούλευση

Η ημερίδα είναι ανοικτή για το κοινό.

Pin It on Pinterest