Με την ευκαιρία της επίσκεψης αντιπροσωπείας του έργου Cyprus Capacity Building for LIFE – CYCLAMEN, η Ελληνική Ομάδα Κρούσης για τη δράση LIFE (Greek LIFE Task Force) διοργάνωσε ημερίδα για τη δικτύωση των ελληνικών έργων LIFE, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου στη Βίλα Καζούλη, στην Κηφισιά.

Η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ Δήμητρα), Δρ. Ευαγγελία Αβραμίδου παρουσίασε το έργο LIFE GrIn, τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματά και την πρόοδο κατά το πρώτο έτος υλοποίησής του.

Μετά το τέλος της παρουσίασης συζητήθηκαν ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ του LIFE GrIn και άλλων παρόμοιων έργων που LIFE, αλλά και μεταξύ άλλων φορέων.

Pin It on Pinterest