Στις 18/2/2022 πραγματοποιήθηκε το βιωματικό εργαστήριο για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Αγρομετεωρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το εργαστήριο έγινε στον χώρο αστικού πρασίνου Πάρκο Πρωταγόρα του Δήμου Αμαρουσίου, όπου έχει εγκατασταθεί μικρομετεωρολογικός σταθμός στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE GrIn για την αστική πράσινη υποδομή.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο LIFE GrIn (LIFE17GIC_GR_000029), για τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας στο αστικό περιβάλλον και για την επιλογή και αξιοποίηση των φυτικών ειδών σε χώρους αστικούς πρασίνου από την Δρ. Α. Σολωμού Εντεταλμένη Ερευνήτρια του ΙΜΔΟ.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον Δρ. Ν. Προύτσο Εντεταλμένο Ερευνητή του ΙΜΔΟ ο τρόπος και οι αρχές λειτουργίας των αισθητήρων του μετεωρολογικού σταθμού και έγινε αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων δεδομένων.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για τις σχέσεις φυτών – ατμόσφαιρας και τις αλληλεπιδράσεις τους με τον αστικό χώρο, με εκτενείς αναφορές στον τρόπο αξιοποίησης και χρήσης της μετεωρολογικής και κλιματικής πληροφορίας για την εξασφάλιση του σωστού σχεδιασμού και της ορθολογικής αξιοποίησης των πόρων σε χώρους αστικού πρασίνου.

Pin It on Pinterest