Η ομάδα του έργου LIFE GrIn συμμετείχε στο 19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, από 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 2019 στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η εργασία με τίτλο Η προσαρμογή της διαχείρισης του αστικού πρασίνου εν όψει των επαπειλούμενων κλιματικών μεταβολών.

Στο πλαίσιο αυτή της εργασίας παρουσιάστηκε το έργο LIFE GrIn και ο στόχος του για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και συμμετοχικού πλαισίου αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσα από την αειφόρο διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου (ΧΑΠ) σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου, τα καινοτόμα εργαλεία και οι δείκτες που θα αναπτυχθούν για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των XΑΠ, αλλά και τα πρώτα αποτελέσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (SWOT) των δήμων Αμαρουσίου και Ηρακλείου, που συμμετέχουν στο έργο.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας της χώρας και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο.

Η εργασία είναι διαθέσιμη στα πρακτικά του Συνεδρίου (σελ 173), στο link: http://www.forestry.gr/assets/pdf/praktika/PRAKTIKA%20EDE_part1.pdf

Pin It on Pinterest