Το έργο LIFE GrIn συμμετείχε στο 17ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (17th International Conference on Environmental Science and Technology-CEST 2021).

Στο Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 1-4 Σεπτεμβρίου 2021, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης των κλιματικών χαρακτηριστικών του Δήμου Ηρακλείου, από την δεκαετία του 1950 έως σήμερα. Η εργασία με τίτλο Thornthwaite’s approach for assessing aridity changes during the last seven decades in the urban environment of Heraklion-Crete in Greece υλοποιήθηκε από τους Δρ. Νικόλαο Προύτσο, κ. Αθανάσιο Μπουρλέτσικα, Δρ. Αλεξάνδρα Σολωμού και Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη.

Thornthwaite's approach for assessing aridity changes during the last seven decades in the urban environment of Heraklion-Crete in Greece

Thornthwaite’s approach for assessing aridity changes during the last seven decades in the urban environment of Heraklion-Crete in Greece

Αντικείμενο της ήταν η διερεύνηση των αλλαγών στο υδατικό ισοζύγιο αλλά και η αύξηση της ερημότητας στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, με την εφαρμογής της προσέγγισης του Thornthwaite.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση από την Springer ASTI Book Series.

Pin It on Pinterest