Η ομάδα του έργου LIFE GrIn συμμετείχε στο 11th World Congress of EWRA on Water Resources and Environment, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25-29 Ιουνίου 2019 στo Technical University της Μαδρίτης. Στο Συνέδριο ανακοινώθηκαν δύο επιστημονικές εργασίες μετά από κρίση, στις ενότητες VII Ecosystems and Environmental Processes και Χ Global Change and Water Resources, στις οποίες παρουσιάστηκε το έργο LIFE GrIn καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα από την υλοποίησή του.

Οι τίτλοι των εργασιών είναι οι ακόλουθοι:

• N. Proutsos, C. Tsagari, G. Karetsos, A. Solomou, E. Korakaki, E. Avramidou, N. Gounaris, K., Kontos, C. Georgiadis, A.B. Kontogianni, D. Vlachaki, 2019. Promoting urban integration through green infrastructure incorporation to improve climate governance in cities. In: Garrote et al. (eds) Managing Water Resources for a Sustainable Future. Proceedings of the 11th World Congress of EWRA on Water Resources and Environment, 25-29 June 2019, Madrid, Spain, 355-356 pp. ISBN: 978-618-84419-0-3.

• N. Proutsos, E. Korakaki, A. Bourletsikas, K. Kaοukis, C. Georgiadis, 2019. Analyzing temperature attributes for the last half century in Heraklion – Crete, Greece. In: Garrote et al. (eds) Managing Water Resources for a Sustainable Future. Proceedings of the 11th World Congress of EWRA on Water Resources and Environment, 25-29 June 2019, Madrid, Spain, 477-478 pp. ISBN: 978-618-84419-0-3.

Οι εργασίες είναι διαθέσιμες στα πρακτικά του συνεδρίου στο link: http://ewra2019.ewra.net/

Pin It on Pinterest