Στο πλαίσιο της πρώτης ομιλία του νέου κύκλου «Προστασία της Φύσης Lab» με θέμα την «Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών στις πόλεις, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», ο Γιώργος Καρέτσος, Δασολόγος, τ. Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) , μίλησε για τις συνθήκες ανάπτυξης του αστικού πρασίνου και πρότεινε καλές πρακτικές.
Όπως αναφέρει: «Το έργο προσπαθεί να συμβάλλει στην ενημέρωση, την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών και διεθνών ιδεών και πρακτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των Χώρων Αστικού Πρασίνου. Οι ΧΑΠ λειτουργουν ως εργαλεία για τη μείωση των θερμοκρασιών (-5.5 °C σε θάμνους και −3.8 °C σε γρασίδι, με θερμοκρασία αέρα 42°C), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της έντασης των θορύβων, τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων, τον έλεγχο της διάβρωσης και έχουν θετική επίδραση στην ψυχική υγεία των ανθρώπων.»
 Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την ομιλία εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=RdnerH2JuL4
  • does urban green help to address climate challenges

Pin It on Pinterest