Παρουσίαση του έργου LIFEGrIn με τίτλο: “Προδιαγραφές διαχείρισης αστικών χώρων πρασίνου ως μέσο προστασίας της βιοποικιλότητας εν όψει των κλιματικών μεταβολών: το έργο LIFE GrIn”, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από το LIFEGENMON για την παρουσίαση Οδηγού Εφαρμογής για τη Γενετική Παρακολούθηση Δασών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 7 Απριλίου 2022, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων.

 

Pin It on Pinterest