Προδιαγραφές Σύνταξης

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • #953
  adminadmin
  Keymaster
  #961
  KOSTAS KONTOSKOSTAS KONTOS
  Participant

  Αν οι προδιαγραφές εξετάζουν την περίπτωση πολύ μικρής ή μηδενικής ύπαρξης ΧΑΠ σε αστικό ιστό;

  #964

  Σχόλια για την ενότητα «4.4.1. Πανίδα»
  Σύμφωνα με την βιβλιογραφία υπάρχουν και άλλες μεταβλητές που επηρεάζουν την αφθονία των ειδών ορνιθοπανίδας (και γενικότερα της άγριας πανίδας) εντός των ΧΑΠ που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, με σημαντικότερες εξ’ αυτών το μέγεθος των ΧΑΠ, η απόστασή τους από το κέντρο του αστικού ιστού (ή αντίστροφα η απόσταση από τον αστικό οικότονο, κ.ά.), το ποσοστό των κτιρίων (κτιρίων, τσιμέντου, κ.ά.).
  Η πρόταση «Η χλωριδική σύνθεση των ΧΑΠ, και η δομή της παρέχει τη δυνατότητά τους να εκτιμηθούν τα ενδιαιτήματα της πτηνοπανίδας», προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής «Η χλωριδική σύνθεση των ΧΑΠ και η δομή της, παρέχει τη δυνατότητα να αξιολογηθούν τα ενδιαιτήματα της ορνιθοπανίδας».

  Σχόλια για την ενότητα «6.3.1. Επιλογή κατάλληλων ειδών»
  Στην επιλογή των κατάλληλων ειδών καλό θα είναι να ληφθεί μέριμνα και να προάγεται η επιλογή ειδών, που εκτός από όλα τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα είναι καρποφόρα είδη που θα παρέχουν παράλληλα (εκτός της κάλυψης, των πιθανών θέσεων φωλεοποίησης, των θέσεων κούρνιας, κ.λπ.) τροφή σε είδη της εκεί υπάρχουσας άγριας πανίδας (κυρίως ορνιθοπανίδας).

  #966

  Αγαπητοί συνάδελφοι,
  ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για το αστικό πράσινο, είναι ένα εργαλείο που πραγματικά έλειπε και είναι ευχάριστο ότι πλέον διαμορφώνεται το πλαίσιο για να εξορθολογιστεί η διαχείριση του αστικού πρασίνου, με επιστημονικούς όρους.
  Ωστόσο το μεγαλύτερο ζητούμενο στον αστικό χώρο, είναι η έλλειψη χώρων πρασίνου. Στα αστικά μας κέντρα, κατά βάση απουσιάζουν οι πράσινοι χώροι κτηρίου (ιδιωτικών ή δημόσιων), δηλαδή οι κήποι και οι αυλές.
  Το πράσινο περιορίζεται μόνο στο δημόσιο χώρο είτε μιλάμε για άλση και πάρκα είτε για προαύλιους χώρους δημόσιων εγκαταστάσεων (εκκλησίες, σχολεία κλπ). Και αυτοί οι χώροι είναι περιορισμένοι, πολύ συχνά δε απουσιάζουν τελείως από ευρύτατες πολεοδομικές ενότητες.

  Η έλλειψη τέτοιων χώρων δεν φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπιστεί από το παρόν. Αν μάλιστα, θέλουμε αυτό το εργαλείο να συμβάλει στην ανάσχεση της κλιματικής κρίσης, φαίνεται ως εργαλείο, εντελώς ανήμπορο.

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest