Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τηλεδιάσκεψη με στόχο τη διασύνδεση των έργων LIFE GrIn και LIFE-IP AdaptInGR.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Προστασίας Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής  του Υ.Π.ΕΝ. και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 25 Ιανουαρίου 2021. Η Διεύθυνση Προστασίας Δασών είναι εταίρος του έργου LIFE GrIn, ενώ η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας συντονίζει  το έργο  LIFE-IP AdaptInGR. Το έργο LIFE-IP AdaptInGR φιλοδοξεί να συμβάλλει στην εφαρμογή της  Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή  μεταξύ άλλων μέσω πιλοτικών αστικών αναπλάσεων. Στόχος της ημερίδας ήταν να διερευνηθούν οι συνέργειες των δύο έργων για την προώθηση του αστικού πρασίνου ως «εργαλείου» προσαρμογής των αστικών περιοχών στην  κλιματική αλλαγή, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας  έγιναν γνωστοί οι στόχοι και οι δράσεις των έργων LIFE GrIn και LIFE-IP AdaptInGR, εντοπίστηκαν οι μεταξύ τους συνέργειες και συζητήθηκαν οι δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας.  Η ημερίδα δεν ήταν ανοιχτή στο ευρύ κοινό,  συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων και των δύο έργων,  καθώς και η εκπρόσωπος της ΝΕΕΜΟ, η οποία παρακολουθεί τα δύο έργα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) της Ε. Επιτροπής.

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Pin It on Pinterest