Στις 09 και 10 Ιουλίου 2020, στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιήθηκε επιστημονική διημερίδα, στο πλαίσιο της διάχυσης του προγράμματος LIFE13 ENV/SI/000148_ LIFEGENMON – για τη Γενετική Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Δασών. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τις ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου Δασικής Γενετικής & Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Τις εργασίες της συνάντησης παρακολούθησε η ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων Δρ. Ευαγγελία Αβραμίδου, η οποία παρουσίασε το έργο LIFE GrIn.

Στη διημερίδα διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις για την προσαρμογή των δασών και των χώρων αστικού πρασίνου στην κλιματική αλλαγή, καθώς και για την προστασία σημαντικών ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η ομιλία του Δρ. Ιωάννη Μητσόπουλου, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα LIFE IP 4 NATURA.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνολικά 75 άτομα, που εκπροσωπούσαν ποικίλους φορείς, και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δράσεις και τα αποτελέσματα των έργων.

Pin It on Pinterest